Cơ quan thực hiện

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Mã thủ tục 1.000531.000.00.00.H17
Lĩnh vực Dạy nghề
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3650/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-11-12
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Dạy nghề tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận Hiệu trưởng hoặc tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường và nêu rõ lý do;
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND thành phố nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
 
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Trường trung cấp tư thục.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Trang thông tin điện tử Sở; gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Điều kiện thực hiện
Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục được công nhận khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.
2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
3. Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.
4. Có đủ sức khỏe.
 
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng trường trung cấp, lựa chọn và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố nơi trường đặt trụ sở chính công nhận .
Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
- Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ), viết giấy biên nhận hồ sơ và luân chuyển hồ sơ đến Phòng Dạy nghề. Đối với hồ sơ được chuyển đến qua đường bưu điện thì bộ phận văn thư Sở có trách nhiệm chuyển lại cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện thủ tục tiếp nhận, luân chuyển, quản lý hồ sơ như hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tiếp;
- Phòng Dạy nghề tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phong Dạy nghề tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường và nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phong Dạy nghề tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố quyết định công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục;
Bước 3: Sau khi nhận Quyết định quyết định công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục của UBND thành phố Phòng Dạy nghề chuyển Quyết định hoặc Công văn trả lời đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân khi đến thời gian hẹn.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
2. Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường.
3. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật giáo dục nghề nghiệp.
2. Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.
3. Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42436811