Cơ quan thực hiện

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Mã thủ tục 1.001570.000.00.00.H17
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2663/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-10-11
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Miễn lệ phí.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh.

Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Điều kiện thực hiện

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
2. Hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.
3. Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người nộp hồ sơ có thể nộp tại Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn) hoặc chọn thực hiện qua dịch vụ Bưu chính.
Bước 2: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Bước 3: Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Bước 4: Sau khi tiếp nhận thông báo, Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Sau đó, trong cùng ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho phòng Tài chính – Kế hoạch. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.
Bước 5: Hộ kinh doanh nhận Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo hoặc Thông báo sửa đổi bộ sung hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh;
2. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
3. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
4. Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  thuộc UBND cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46854937