Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy phép hoạt động Dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp

Mã thủ tục 1.001865.000.00.00.H17
Lĩnh vực Việc làm - an toàn lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2360/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-06
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc (Sở Lao động – TBXH: 5 ngày; UBND thành phố: 2 ngày).

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • - Doanh nghiệp
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến tại Mục Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: www.ldtbxh.danang.gov.vn; nộp trực tiếp; nộp hồ sơ qua bưu điện.

Điều kiện thực hiện
1. Có trụ sở làm việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ;
2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo Điều 9 Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ;
3. Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do UBND thành phố cấp.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Mục Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: www.ldtbxh.danang.gov.vn;
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu doanh nghiệp bổ sung; trường hợp thành phần hồ sơ đã đảm bảo theo quy định thì chuyển (trực tuyến) đến Phòng Việc làm – An toàn lao động; 
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định và tiến hành thẩm định các điều kiện tại doanh nghiệp, nếu đảm bảo các thủ tục và các điều kiện theo Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND thành phố cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì ban hành văn bản hướng dẫn đơn vị bổ sung và chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ; 
Bước 4: Bộ phận TN&TKQ thông báo cho Doanh nghiệp đến nhận kết quả sớm hoặc trả kết quả theo phiếu hẹn. 
Bước 5: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ. 
Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp (Mẫu tự soạn);
2. Bản sao Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ theo quy định Điều 10 Nghị đinh số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ;
3. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện địa điểm theo quy định Điều 8 Nghị đinh số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ. 

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;
2. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; 
3. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
4. Thông tư số 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm;
5. Thông tư số 07/2015/TT-BL ĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18572967