Cơ quan thực hiện

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND thành phố

Mã thủ tục 1.003232.000.00.00.H17
Lĩnh vực Thủy lợi
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2477/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Chi cục Thủy lợi
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến, email, fax)

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng, số 353 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đến Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. 01 Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước
  •  
2. 01 Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước;
  •  
3. 01 bản chính Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;
  •  
4. 01 Bản đồ hiện trạng công trình;
  •  
5. 01 bản chính văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;
  •  
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có)
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội;
2. Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42438761