Cơ quan thực hiện

Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Mã thủ tục 1.003654.000.00.00.H17
Lĩnh vực
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2579/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-26
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Văn hóa và Thể thao nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.
- Tại Sở VHTT: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Tại UBND: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ trình và hồ sơ kèm theo của Sở Văn hóa và Thể thao.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố
Đối tượng thực hiện

Đơn vị tổ chức lễ hội

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

1. Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.
2. Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề thành phố được tổ chức hàng năm hoàn thiện hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định từ chối nêu rõ lý do, nếu hồ sơ đầy đủ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý.
Bước 3: Phòng chuyên môn, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu đồng ý tham mưu văn bản gửi UBND. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, Phòng chuyên môn trình lãnh đạo Sở ban hành văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ khi nhận Tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố có văn bản thông báo và gửi về Sở để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp không đồng ý UBND thành phố có văn bản nêu rõ lý do.
Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả qua mail, trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần hồ sơ

1. Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội; 
2. Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
3. Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
4. Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
5. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26009153