Cơ quan thực hiện

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

Mã thủ tục 1.003920.000.00.00.H17
Lĩnh vực Quản lý Quỹ
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4220/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-11-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc
1. Tại Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc
2. Trình UBND thành phố: 10 ngày làm việc.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND thành phố
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện.

Điều kiện thực hiện
I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không có.
II. Cơ quan thực hiện TTHC:
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND thành phố;
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ;
3. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quỹ hoạt động.
 
Số bộ hồ sơ

02 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo thủ tục này và nộp tại Sở Nội vụ;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đảm bảo;
Bước 3: Sở Nội vụ lấy ý kiến các cơ quan phối hợp (nếu quỹ chưa lấy ý kiến);
Bước 4: Sở Nội vụ thẩm định, trình dự thảo quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện; kèm 01 bộ hồ sơ gốc để Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; 
Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố về để trả cho tổ chức và gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lí do và tên gọi mới của quỹ;
2. Dự thảo điều lệ quỹ;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);
4. Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;
5. Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.
 
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
2. Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26007001