Cơ quan thực hiện

Quyết định thanh lý tài sản công

Mã thủ tục 1.005426.000.00.00.H17
Lĩnh vực Quản lý Công sản
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2909/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-10
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

TT

Giá trị

Thời hạn giải quyết
(ngày làm việc)

Sở Tài chính

UBND TPĐN

Tổng cộng

1

Tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (Trụ sở làm việc, cở sở hoạt động sự nghiệp và công trình, vật kiến trúc khác thuộc cấp thành phố quản lý; xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy và các tài sản công khác có nguyên giá trên 02 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản)

10

5

15

Mức trực tuyến 3
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Cách thức thực hiện
- Đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.taichinh.danang.gov.vn
- Trường hợp có khó khăn trong việc lập hồ sơ trực tuyến (không có máy tính, máy scan, đường truyền không ổn định,...) thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Điều kiện thực hiện
I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Không có.
II. Cơ quan thực hiện TTHC: 
Đối với tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố (đất khuôn viên trụ sở, trụ sở làm việc, các tài sản gắn liền với đất, phương tiện giao thông vận tải):
1. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính;
2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định điều chuyển tài sản của Chủ tịch UBND thành phố

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài Chính, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Tài chính qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Bước 2: Sở Tài chính kiểm tra, chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và liên thông trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đối với những hồ sơ thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố và nhận kết quả (văn bản phê duyệt của UBND thành phố) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND thành phố.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;
2. Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng, tình trạng, nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán, lý do điều chuyển).
3. Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.
4. Các văn bản khác liên quan đến chủ trương thanh lý tài sản (nếu có).

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017.
2. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
3. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô;
4. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
5. Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
6. Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20989839