Cơ quan thực hiện

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Mã thủ tục 1.005429.000.00.00.H17
Lĩnh vực Quản lý Công sản
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2909/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-10
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Mức trực tuyến 3
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản và đã nộp tiền thu từ bán tài sản vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính theo phân cấp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

Cách thức thực hiện

Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định của Sở Tài chính về việc xử lý số dư tài khoản tạm giữ

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài Chính, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản.
Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ các quy định liên quan, Sở Tài chính kiểm tra chứng từ, ra quyết định xử lý số dư tài khoản tạm giữ và lập chứng từ thanh toán cho đơn vị.

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;
2. Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
3. Các hồ sơ, chứng từ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được duyệt; hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, giám định, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
2. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20990213