Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè

Mã thủ tục 1.008644
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3874/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-11-02
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
1. Đối với trường hợp cấp mới: 04 ngày làm việc.
2. Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: 03 ngày làm việc.
 
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Mức thu = Diện tích sử dụng vỉa hè (m2) x 0,15% x giá 1,0m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố x số tháng sử dụng.
* Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi) thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Điều kiện thực hiện
Không có.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 
Bước 3: Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết.
b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung. 
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

Trường hợp 1: Đối với trường hợp sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt Trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt:

1. Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo mẫu hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

2. Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt;

3. Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do công trình gây ra nếu có;

4. Ngoài ra, trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo phải tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động quảng cáo.

Trường hợp 2: Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng:

1. Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo mẫu hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

2. Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế tường rào;

3. Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu tường rào xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do tường rào hoặc công trình xây dựng gây ra nếu có.

Trường hợp 3: Đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền:

1. Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo mẫu hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn

2. Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện hầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực) và hồ sơ gia cố vỉa hè đối với các trường hợp cần gia cố vỉa hè;

3. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
2. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
3. Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
4. Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;
5. Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6. Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và  bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36214462