Cơ quan thực hiện

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý

Mã thủ tục 1.008658
Số quyết định 2477/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng;
Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định phê duyệt nếu đáp ứng đầy đủ các quy định.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10: Ngày làm việc
- Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 05 ngày làm việc
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 05 ngày làm việc
Trực tuyến 10: Ngày làm việc
- Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 05 ngày làm việc
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 05 ngày làm việc
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; To trinh phe duyet ke hoach lua chon nha thau (Mau so 01).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Các văn bản pháp lý liên quan Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
63/2014/NĐ-CP Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2014-06-26 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
43/2013/QH13 Luật đấu thầu 2013-11-26 Quốc Hội
10/2015/TT-BKHĐT Thông tư 2015-10-26
15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-05-20 UBND Thành phố Đà Nẵng
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26008565