Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy phép thi công lắp đặt công trình

Mã thủ tục 1.008662
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3100/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-12-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
1. Đối với trường hợp cấp mới: 05 ngày làm việc 
Riêng đối với trường hợp công trình cấp điện qua lưới trung áp theo Quyết định 4007/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng là 04 ngày làm việc.
2. Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: 03 ngày làm việc.

 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện
1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
2. Hồ sơ được trả kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện
Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo đơn giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ quan cấp giấy phép thi công.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 
Bước 3: Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ:
a) Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành giải quyết.
b) Trường hợp xét thấy hồ sơ không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung. 
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Đơn đề nghị theo mẫu hoặc Văn bản đề nghị có nội dung đầy đủ các thông tin theo mẫu Phụ lục;

2. Văn bản cam kết về việc tháo dỡ, di chuyển hoặc cải tạo công trình đã lắp đặt trả lại mặt bằng để Nhà nước xây dựng công trình công cộng hoặc nâng cấp mở rộng nền mặt đường; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

3. Văn bản chấp thuận thi công công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (đối với thi công lắp đặt công trình thiết yếu).

4. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông đường bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác hiện có trên đường bộ.

6. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công có xác nhận của Ban Quản lý dự án (trường hợp các công trình đơn giản, không có thiết kế tổ chức thi công).

7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng thẩm định (đối với công trình quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường (đối với công trình không quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường).

8. Hồ sơ thiết kế - dự toán hoàn trả nguyên trạng mặt bằng do cơ quan cấp phép thẩm định và phê duyệt đối với các công trình có chiều dài mặt bằng hoàn trả lớn hơn 10,5m.

9. Hợp đồng xây lắp (Nếu chủ đầu tư là pháp nhân có chức năng thi công và tự thi công thì không cần thủ tục này).

10. Nộp tiền đặt cọc bằng 100% kinh phí hoàn trả mặt bằng nguyên trạng theo đơn giá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ quan cấp giấy phép thi công; khoản tiền này được hoàn trả lại sau khi đơn vị đã thi công hoàn thành công trình, nộp hồ sơ hoàn công cho cơ quan cấp phép và tự tổ chức hoàn trả sau 7 ngày kể từ khi thi công lắp đặt cấu kiện công trình dưới mặt đường, trong phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ hoàn thành. Nếu sau thời gian 7 ngày, đơn vị được cấp giấy phép thi công chưa hoàn trả nguyên trạng mặt bằng hoặc đã hoàn trả nhưng không đảm bảo theo yêu cầu thì cơ quan cấp giấy phép thi công được quyền sử dụng tiền đặt cọc trên để chỉ định đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng ban đầu và không chi trả lại cho đơn vị được cấp giấy phép.

11. Riêng trường hợp các tuyến đường đang triển khai thi công để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thi công phải bổ sung thêm văn bản thống nhất của chủ đầu tư quản lý dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đó.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
2. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;
3. Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4. Quyết định 4007/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46855949