Cơ quan thực hiện

Ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng công trình

Mã thủ tục 1.008714
Số quyết định 2457/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng công trình
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định gửi hồ sơ và nộp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả. Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn qua mạng.
Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả cho tổ 1 cửa.
Bước 4: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng trả kết quả cho Cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15: Ngày làm việc
- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;
- 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.
(Theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Công văn đề nghị có ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh của Cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định. Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Tờ trình đề nghị thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh của Chủ đầu tư Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Thuyết minh dự án Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Báo cáo khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế cơ sở Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư xây dựng công trình và quy hoạch xây dựng Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hàng công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan Bản chính: 1
Bản sao: 0
9. Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (đối với trường hợp có thi tuyển) Bản chính: 1
Bản sao: 0
10. Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế (01 bản sao có chứng thực). Trường hợp đã có trên cơ sở dữ liệu của Sở Giao thông vận tải thì không phải cung cấp tài liệu này. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản góp ý
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18
46/2015/NĐ-CP Nghị định 46/2015/NĐ-CP 2015-05-12
59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP 2015-06-18
42/2017/NĐ-CP Nghị định 42/2017/NĐ-CP 2017-04-05
68/2019/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP 2019-08-14
209/2016/TT-BTC Thông tư 209/2016/TT-BTC 2016-11-10
34/2020/TT-BTC Thông tư 34/2020/TT-BTC 2020-05-05
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21812118