Cơ quan thực hiện

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

Mã thủ tục 1.008716
Số quyết định 2457/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 11: Ngày làm việc

Lệ phí:

0
Chi phí Phê duyệt hồ sơ mời thầu

Lệ phí:

0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng
Chi phí Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)
theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố, cụ thể:
- Thẩm định Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Thời gian thẩm định đối với các dự án do các sở ngành, Ban QLDA, UBND quận, huyện làm chủ đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 07 ngày.
- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Thời gian phê duyệt đối với các dự án do các sở ngành, Ban QLDA, UBND quận, huyện làm chủ đầu tư: 04 ngày.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu. Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
43/2013/QH13 Luật 43/2013/QH13 2013-11-26
63/2014/NĐ-CP Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2014-06-26
01/2015/TT-BKHĐT Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT 2015-02-14
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21815746