Cơ quan thực hiện

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP

Mã thủ tục 1.008733
Số quyết định 2457/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo đúng thành phần và nộp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ theo đúng thành phần, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả. Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn qua mạng.
Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ, chuyển kết quả cho tổ 1 cửa.
Bước 4: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 16: Ngày làm việc

Lệ phí:

Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 và Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- 16 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;
- 12 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.
(Theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố)
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh. Mau so 01.docx Bản chính: 3
Bản sao: 0
2. Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở; Bản chính: 3
Bản sao: 0
4. Báo cáo khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế cơ sở; Bản chính: 3
Bản sao: 0
5. Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở; Bản chính: 3
Bản sao: 0
6. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát; Bản chính: 3
Bản sao: 0
7. Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương đầu tư xây dựng công trình và quy hoạch xây dựng; Bản chính: 3
Bản sao: 0
8. Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hàng công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan; Bản chính: 3
Bản sao: 0
9. Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (đối với trường hợp có thi tuyển); Bản chính: 3
Bản sao: 0
10. Văn bản có ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở của các sở chuyên ngành (nếu có); Bản chính: 3
Bản sao: 0
3. Thuyết minh dự án; Bản chính: 3
Bản sao: 0
11. Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế (01 bản sao có chứng thực). Trường hợp đã có trên cơ sở dữ liệu của Sở Giao thông vận tải thì không phải cung cấp tài liệu này. Bản chính: 0
Bản sao: 3

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản kết quả thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở theo Mẫu số 02 và 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
68/2019/NĐ-CP Nghị định 2019-08-14 Chính phủ
209/2016/TT-BTC Thông tư 2016-11-10 Bộ Tài chính
59/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-06-18 Chính phủ
42/2017/NĐ-CP Nghị định 2017-04-05 Chính phủ
46/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-05-12
Thông tư số 34/2020/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng 2020-05-05 Bộ Tài chính
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Các công trình do Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21817572