Cơ quan thực hiện

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Mã thủ tục 1.008734
Số quyết định 2457/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải theo thành phần hồ sơ quy định.
Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thành phần hồ sơ quy định. Nếu hồ sơ còn thiếu, không thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Giao thông vận tải thì từ chối tiếp nhận. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và chuyển thông tin hồ sơ đến Trưởng phòng chuyên môn.
Bước 3. Sở Giao thông vận tải xử lý hồ sơ:
- Sở Giao thông vận tải ban hành Giấy mời kiểm tra đến các cơ quan, đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định và ban hành Công văn thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu theo thời gian quy định, đồng thời cập nhật kết quả trên phần mềm và gửi Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
- Sở Giao thông vận tải kiểm tra các nội dung khắc phục tồn tại (nếu có) sau khi Chủ đầu tư nộp biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng kèm báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, biên bản xác nhận, hồ sơ liên quan đến công tác khắc phục (nếu có). Sau khi kiểm tra, Sở GTVT ban hành Công văn chấp thuận/không chấp thuận kết quả nghiệm thu, đồng thời cập nhật kết quả trên phần mềm và gửi Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Bước 4: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng trả kết quả xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các khoản phí (nếu có) trước khi nhận.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10: Ngày làm việc

Lệ phí:

Chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu: Theo Khoản 5 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 và Khoản 4 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

I. Cách thức thực hiện
- Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư nộp báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng kèm hồ sơ hoàn thành tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải theo thành phần hồ sơ quy định.
- Sau khi nhận được Công văn thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở GTVT, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức khắc phục các tồn tại (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; nộp biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng kèm báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, biên bản xác nhận, hồ sơ liên quan đến công tác khắc phục (nếu có) tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.
- Tổ chức nhận kết quả xử lý hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc theo đường bưu điện (nếu tổ chức yêu cầu).
II. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra công tác nghiệm thu hoặc kể từ khi Chủ đầu tư gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng kèm báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, biên bản xác nhận, hồ sơ liên quan đến công tác khắc phục (nếu có) (Điểm d Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP).
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng của Chủ đầu tư (Bắt buộc) BM-QLCL-05.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu/giai đoạn/hạng mục công trình/công trình xây dựng (Bắt buộc) BM-QLCL-06.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Danh mục kèm hồ sơ hoàn thành công trình (Bản chính hoặc bản sao công chứng) (Bắt buộc) Phu luc III.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng (Nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Báo cáo về việc khắc phục các tồn tại kèm biên bản xác nhận, hồ sơ liên quan đến công tác khắc phục Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công văn thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu
Thông báo chấp thuận/không chấp thuận kết quả nghiệm thu
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
100/2018/NĐ-CP Nghị định 100/2018/NĐ-CP 2018-07-16 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
04/2019/TT-BXD SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2016/TT-BXD NGÀY 26/10/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 2019-08-16 Bộ Xây dựng
68/2019/NĐ-CP Nghị định 2019-08-14 Chính phủ
59/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-06-18 Chính phủ
42/2017/NĐ-CP Nghị định 2017-04-05 Chính phủ
46/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-05-12
18/2016/TT-BXD Thông tư 2016-06-30
08/2018/TT-BXD Thông tư 08/2018/TT-BXD 2018-10-05
26/2016/TT-BXD Thông tư 26/2016/TT-BXD 2016-10-26
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
02/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, uỷ quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-01-23 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Giao thông vận tải.
2. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của Chủ đầu tư, Báo cáo giám sát và danh mục hồ sơ hoàn thành công trình phải được lập theo mẫu quy định và đầy đủ các thành phần theo quy định.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21815492