Cơ quan thực hiện

Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh

Mã thủ tục 1.008743
Số quyết định 3104 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ.
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ lấy ý kiến của Sở Xây dựng về kết cấu, kiến trúc, quy hoạch và UBND quận, huyện về quy hoạch xây dựng; kiểm tra thực địa (nếu cần). Sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng và UBND quận/huyện, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp, trình UBND thành phố có ý kiến.
++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản cấp phép.
Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
++ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không đồng ý cấp phép.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ.
Kết quả xử lý hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. Đồng thời, thông tin xử lý hồ sơ sẽ được gửi mail đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ, trong đó thời gian lấy ý kiến Sở Xây dựng và UBND quận/huyện là 05 ngày làm việc, thời gian lấy ý kiến UBND thành phố là 06 ngày làm việc).: Khác
- Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Dịch vụ bưu chính 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ, trong đó thời gian lấy ý kiến Sở Xây dựng và UBND quận/huyện là 05 ngày làm việc, thời gian lấy ý kiến UBND thành phố là 06 ngày làm việc).: Khác
- Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Trực tiếp 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ, trong đó thời gian lấy ý kiến Sở Xây dựng và UBND quận/huyện là 05 ngày làm việc, thời gian lấy ý kiến UBND thành phố là 06 ngày làm việc).: Khác
- Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh (Mẫu BCVT 08) Mẫu BCVT 08.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu) Hợp đồng thuê địa điểm/Giấy tờ pháp lý về đất đai Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu) Giấy phép sử dụng băng tần Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Hồ sơ thiết kế nhà trạm và cột ăng-ten đã được chủ đầu tư phê duyệt và thẩm tra theo quy định của pháp luật, gồm 4.1. Mặt bằng vị trí công trình, tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500; 4.2. Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng trạm BTS tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200 4.3.Sơ đồ đấu nối kỹ thuật Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Giấy cam kết cho các doanh nghiệp khác dùng chung khi có nhu cầu (đối với trạm thu phát sóng có cột ăng-ten cao từ 30 m trở lên). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp HuyệnỦy ban nhân dân cấp Tỉnh
Kết quả thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với hồ sơ đạt yêu cầu)
Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý cấp Giấy phép (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu)
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
41/2009/QH12 Luật 41/2009/QH12 2009-11-23
25/2011/NĐ-CP Nghị định 25/2011/NĐ-CP 2011-04-06
14/2013/TT-BTTTT Thông tư 14/2013/TT-BTTTT 2013-06-21
85/2019/TT-BTC Thông tư 85/2019/TT-BTC 2019-11-29
15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD 2016-06-22
Yêu cầu, điều kiện thực hiện I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
1. Bảo đảm an toàn cho chính công trình và các công trình lân cận;
2. Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng;
3. Bảo đảm tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và viễn thông của thành phố Đà Nẵng.
II. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
1. Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
2. Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
3. Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-2010/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - QCVN 8:2010/BTTTT” ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
5. Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
6. Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 12/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng viễn thông thụ động;
7. Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định Quản lý trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20994618