Cơ quan thực hiện

Công nhận ban vận động thành lập hội (đối với hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ)

Mã thủ tục 1.008817
Số quyết định 2788/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập hội đối với hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội tại Sở KH&CN. Công chức được phân công xử lý hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để tổ chức/cá nhân bổ sung hoàn chỉnh.
b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ
a) Hồ sơ không hợp lệ: Trả lại hồ sơ cho tổ chức/cá nhân kèm theo văn bản do Lãnh đạo Sở ký thông báo rõ lý do vì sao hồ sơ không được giải quyết.
b) Hồ sơ hợp lệ
- Sở KH&CN lấy ý kiến các cơ quan phối hợp (nếu cần thiết);
- Sở KH&CN ra Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội.
Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả (Quyết định hành chính) cho tổ chức/cá nhân theo một trong các hình thức sau theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân:
- Trả kết quả trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích)
- Gửi trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 08 giờ làm việc, kể từ khi đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu. Lưu ý: Sau 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời xem như cuộc họp báo đã được chấp thuận.: Khác
Cách thức thực hiện: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cho Sở KH&CN theo một trong các hình thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn.
Trực tuyến 08 giờ làm việc, kể từ khi đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu. Lưu ý: Sau 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời xem như cuộc họp báo đã được chấp thuận.: Khác
Cách thức thực hiện: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cho Sở KH&CN theo một trong các hình thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn.
Dịch vụ bưu chính 08 giờ làm việc, kể từ khi đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu. Lưu ý: Sau 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, nếu Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời xem như cuộc họp báo đã được chấp thuận.: Khác
Cách thức thực hiện: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cho Sở KH&CN theo một trong các hình thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp; DDN cong nhan ban van dong thanh lap hoi.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn. Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính hoặc công văn trả lời
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
03/2013/TT-BNV Thông tư 2013-04-16 Bộ Nội vụ
45/2010/NĐ-CP Nghị định 2010-04-21 Chính phủ
33/2012/NĐ-CP Nghị định 2012-04-13 Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Điều 1 Thông tư 03/2013/TT-BNV:
- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.
- Số thành viên trong ban vận động thành lập hội: có ít nhất năm thành viên đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
- Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21812536