Cơ quan thực hiện

Thủ tục niêm yết đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất

Mã thủ tục 1.009028
Số quyết định 3709/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Niêm yết đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.
Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký văn bản thông báo niêm yết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất (gọi tắt là Giấy chứng nhận).
Bước 4: Sau 30 ngày niêm yết, nếu không có tranh chấp hoặc các vấn đề phát sinh, UBND cấp xã ban hành văn bản kết thúc niêm yết.
Bước 5: Nhận lại thông báo kết thúc niêm yết từ UBND cấp xã và trả cho công dân, tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp + 03 ngày làm việc để kiểm tra và ban hành văn bản thông báo niêm yết. + 30 ngày thực hiện niêm yết + 02 ngày làm việc để ban hành văn bản kết thúc niêm yết Tổng thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc, 30 ngày niêm yết: Khác
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn báo mất Giấy chứng nhận Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo niêm yết và văn bản kết thúc niêm yết
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2013-11-29
43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
02/2015/TT-BTNMT Thông tư 02/2015/TT-BTNMT 2015-01-27
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20995226