Cơ quan thực hiện

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân

Mã thủ tục 1.009034
Số quyết định 3709/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Mua bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý;
Bước 2: Công chức xử lý, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện;
Bước 3: Công chức chuyên môn nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 16: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
II. Thời hạn giải quyết: 16 ngày;
1. Tại UBND phường, xã: 05 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
2. Tại UBND cấp huyện: 04 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
3. Tại Bảo hiểm Xã hội quận, huyện: 05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý)
Trong thời gian không quá 02 ngày sau khi có kết quả xử lý, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Bảo hiểm xã hội quận, huyện và bàn giao cho UBND phường, xã.
UBND cấp xã có trách nhiệm cấp thẻ cho đối tượng ngay sau khi nhận được thẻ bảo hiểm.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai cá nhân (mẫu BH1 hoặc mẫu BH2); Ban khai ca nhan (Mau BH2).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Các loại giấy tờ liên quan đối với người có công với cách mạng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Xuất trình hộ khẩu. Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Bản khai cá nhân (mẫu BH1 hoặc mẫu BH2); Ban khai ca nhan (Mau BH1).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Tại UBND cấp xã: Nội dung xác nhận;
Kết quả cuối cùng: Thẻ bảo hiểm y tế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 2013-05-15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2012/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2012-07-16 Ủy ban thường vụ quốc hội
46/2014/QH13 Luật 46/2014/QH13 2014-06-13 Quốc Hội
31/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2013-04-09 Chính phủ
25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 2008-11-14 Quốc Hội
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20992028