Cơ quan thực hiện

Thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (UBND quận/huyện)

Mã thủ tục 1.009154
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (UBND cấp huyện)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Môi trường
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.
Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.2 kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến bằng văn bản hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 ngày làm việc.: Khác

Lệ phí:

Không quy định.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Trực tuyến 05 ngày làm việc.: Khác

Lệ phí:

Không quy định.

Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 05 ngày làm việc.: Khác

Lệ phí:

Không quy định.

Nộp hồ qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây. PL 6.1-Mau van ban de nghi cho y kien.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây. PL 6.2-Mau van ban phan hoi cho y kien.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 2015-02-14 Chính phủ
55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 2014-06-23 Quốc Hội
40/2019/NĐ-CP Nghị định 40/2019/NĐ-CP 2019-05-13
2736/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2019-10-29 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không quy định
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42438431