Cơ quan thực hiện

Thủ tục thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (UBND quận/huyện)

Mã thủ tục 1.009155
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Biển và hải đảo
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện nơi cơ sở đang hoạt động.
Bước 2: Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu.
Bước 3: Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND quận/huyện cấp quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp quyết định trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND quận/huyện xem xét, cấp quyết định phê duyệt.
Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.: Khác
- Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện nơi cơ sở đang hoạt động.
- Đến thời gian hẹn, mang biên lai nhận hồ sơ đến nhận quyết định.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. 01 (một) văn bản đề nghị phê duyệt ứng phó sự cố tràn dầu (phụ lục 4 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 ); VB de nghi phe duyet ke hoach ung pho su co tran dau .doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. 05 (năm) bản kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (phụ lục 3 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016); De cuong HD xay dung ke hoach ung pho su co tran dau .doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. 05 (năm) bản kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (phụ lục 3 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016); Ban nhan xet ke hoach ung pho su co tran dau.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ sở. Bản chính: 1
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và môi trường
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện nơi cơ sở đang hoạt động.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
82/2015/QH13 Luật 82/2015/QH13 2015-06-25 Quốc Hội
55/2014/QH13 Luật 55/2014/QH13 2014-06-23 Quốc Hội
19/2015/NĐ-CP Nghị định 19/2015/NĐ-CP 2015-02-14 Chính phủ
40/2016/NĐ-CP Nghị định 2016-05-15 Chính phủ
02/2013/QĐ-TTg Quyết định 02/2013/QĐ-TTg 2013-01-14
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42434915