Cơ quan thực hiện

Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

Mã thủ tục 1.009166
Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1359/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-05-19
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện. 

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng Quản lý đô thị;
Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho tổ chức, cơ quan.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị được đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị.
2. Hồ sơ thiết kế đấu nối, thể hiện các nội dung: Vị trí đấu nối, lưu lượng đấu nối, biện pháp đấu nối và chất lượng nước thải (hoặc hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt có thể hiện phần đấu nối).
  •  
3. Biện pháp tổ chức thi công đấu nối và đảm bảo an toàn giao thông.
  •  
4. Có Giấy phép xây dựng và Bản vẽ thoát nước tầng 1 hoặc tầng hầm có đóng dấu cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền (theo nội dung Công văn số 4320/SXD-HTKT ngày 07/6/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thỏa thuận đấu nối thoát nước theo quy định).
  •  
5. Hồ sơ môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường) đã được phê duyệt kèm theo quyết định hoặc thông báo bản photo (Công trình có phát sinh lượng nước thải dưới 20m3/ngày, đêm không yêu cầu hồ sơ môi trương).
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Công văn số 4320/SXD-HTKT ngày 07/6/2019 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thỏa thuận đấu nối thoát nước.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

52183618