Cơ quan thực hiện

Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng)

Mã thủ tục 1.009190
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện
Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);
Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng, trình UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt;
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả từ phòng chuyên môn và trả lại cho công chức cấp xã.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 ngày làm việc. Cụ thể: + Tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận, huyện: 01 ngày + Tại UBND cấp huyện: 02 ngày. Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0,5 ngày.: Khác
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Danh sách hộ gia đình hoặc cá nhân cần được trợ giúp xã hội đột xuất do Tổ trưởng/Trưởng thôn lập, được Hội đồng xét duyệt phường, xã phê duyệt (Chỉ xét duyệt trong trường hợp UBND cấp xã thiếu nguồn lực và có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện). Mau so 5a.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Danh sách hộ gia đình hoặc cá nhân cần được trợ giúp xã hội đột xuất do Tổ trưởng/Trưởng thôn lập, được Hội đồng xét duyệt phường, xã phê duyệt (Chỉ xét duyệt trong trường hợp UBND cấp xã thiếu nguồn lực và có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện). Mau so 5b.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamCán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định trợ giúp xã hội.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
136/2013/NĐ-CP Nghị định 136/2013/NĐ-CP - Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 2013-10-21 Chính phủ
06/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi 2011-01-14
28/2012/NĐ-CP Nghị định 28/2012/NĐ-CP 2012-04-10
29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 2014-10-24
134/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quyết nghị mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. 2017-12-07
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46857162