Cơ quan thực hiện

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (UBND quận/huyện)

Mã thủ tục 1.009203
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý.
Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng để trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận bị thương; chuyển hồ sơ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết;
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm theo hồ sơ (bản sao) để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.
Bước 5: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận biên bản giám định y khoa từ Hội đồng giám định và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.
Bước 6: UBND cấp huyện nhận lại kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 23 ngày làm việc, 60 ngày thông thường + Tại UBND cấp huyện: 08 ngày làm việc; riêng tại UBND huyện Hòa Vang: 09 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Hội đồng giám định y khoa - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại Hội đồng giám định y khoa : 60 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được biên bản giám định đến khi có kết quả xử lý hồ sơ). Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.: Khác
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh của cá nhân, có xác nhận của UBND phường, xã (mẫu TB5); Mau TB5. DDN Cap giay chung nhan bi thuong va giai quyet che do.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Giấy tờ chứng minh bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mau TB1. Giay chung nhan bi thuong.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan có thẩm quyền Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện 1. Tại UBND cấp huyện: Giấy chứng nhận bị thương;
2. Tại Sở Lao động Thương binh Xã hội: Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2012-07-16 Ủy ban thường vụ quốc hội
31/2013/NĐ-CP 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2013-04-09 Chính phủ
05/2013/TT-BLĐTBXH 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân 2013-05-15 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36523407