Cơ quan thực hiện

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện

Mã thủ tục 1.009248
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đơn vị hoàn thiện hồ sơ;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ;
Bước 3: Sở Nội vụ nghiên cứu, giải quyết hồ sơ và trình Chủ tịch UBND thành phố;
Bước 4: Đơn vị đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ nhận kết quả theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.
II. Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc nếu nhận đầy đủ 02 bộ hồ sơ theo quy định
- Tại Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc;
- Tại UBND thành phố: 07 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 10: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ qua đường văn thư, bưu điện.
II. Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc nếu nhận đầy đủ 02 bộ hồ sơ theo quy định
- Tại Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc;
- Tại UBND thành phố: 07 ngày làm việc.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
I. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện Bản chính: 0
Bản sao: 0
1. Văn bản đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn; Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, huyện về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; Bản chính: 2
Bản sao: 0
5. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Bộ Nội vụ quy định; Bản chính: 2
Bản sao: 0
6. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Thanh tra Chính phủ quy định. Bản chính: 2
Bản sao: 0
II. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện: Bản chính: 0
Bản sao: 0
1. Văn bản đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện; Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận, huyện về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Bản chính: 2
Bản sao: 0
3. Biên bản biểu quyết hoặc kiểm phiếu kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; Bản chính: 2
Bản sao: 0
5. Đơn từ chức trong trường hợp miễn nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015-06-19 Quốc Hội
08/2016/NĐ-CP về quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân 2016-01-25 Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện gửi 02 bộ hồ sơ kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện đến Sở Nội vụ để thực hiện thủ tục phê duyệt kết quả.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20990665