Cơ quan thực hiện

Thẩm định xếp lại lương cho cán bộ, công chức phường, xã

Mã thủ tục 1.009261
Số quyết định 4220 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định xếp lại lương cho cán bộ, công chức phường, xã
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến (đối với các hồ sơ đã xây dựng dịch vụ công mức 3, 4) hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ).
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu chính công ích (nếu đăng ký sử dụng dịch vụ) theo thời hạn hẹn trả quy định.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trực tuyến 05 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 05 ngày làm việc: Khác
Nộp hồ sơ qua đường bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị được xếp lương theo trình độ chuyên môn mới (theo mẫu đính kèm); Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản đồng ý cử đi đào tạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng (kể cả văn bằng đào tạo trước đó: trung cấp, cao đẳng); chứng chỉ tin học. Không chấp nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Quyết định phê chuẩn hoặc chuẩn y các chức danh cán bộ; quyết định tuyển dụng công chức; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chứcTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Cơ quan có thẩm quyền Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
22/2008/QH12 Luật Cán bộ, công chức 2008-11-13 Quốc Hội
06/2012/TT-BNV Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 2012-10-30 Bộ Nội vụ
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Nghị định số Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 2004-12-14 Chính phủ
112/2011/NĐ-CP Nghị định 112/2011/NĐ-CP 2011-12-05
92/2009/NĐ-CP Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 2009-10-22 Chính phủ
03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; 2010-05-27
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Cán bộ, công chức phường, xã quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được xếp lương theo ngạch công chức hành chính quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.
2. Đơn vị cập nhật quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức trước khi nộp hồ sơ. Trường hợp chưa cập nhật đề nghị nộp bản sao hợp lệ.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20994243