Cơ quan thực hiện

Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)

Mã thủ tục 1.009666
Số quyết định 3101/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan theo quy định (nếu thấy thiếu đề nghị cá nhân bổ sung cho phù hợp).
Bước 3: Hồ sơ được chuyển cho Phòng Nội vụ cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.
Bước 4: Khi có quyết định tiếp nhận, Phòng Nội vụ chuyển quyết định về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cá nhân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15: Ngày làm việc
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được tiếp nhận Bản chính: 0
Bản sao: 1
5. Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Quyết định nâng lương mới nhất Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành. Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Đơn đề nghị chuyển công tác (cá nhân tự viết) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp quản lý Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu sơ yếu lý lịch HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc nội dung như mẫu 2a) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp Huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 2012-12-25 Bộ Nội vụ
03/2019/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 2019-05-14 Bộ Nội vụ
58/2010/QH12 Luật Viên chức 2010-11-15 Quốc Hội
04/2015/TT-BNV Thông tư 2015-08-31 Bộ Nội vụ
07/2017/QĐ-UBND Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý 2017-03-08 UBND Thành phố Đà Nẵng
52/2019/QH14 Luật 52/2019/QH14 2019-11-25
115/2020/NĐ-CP Nghị định 115/2020/NĐ-CP 2020-09-25
22/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 2021-08-30 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Đơn vị tiếp nhận phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc, có nhu cầu hợp lý về vị trí việc làm cần tiếp nhận.
2. Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ được bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
3. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc có thành tích tại đơn vị cũ và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

38635686