Cơ quan thực hiện

Lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Mã thủ tục 1.009668
Số quyết định 1282/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (UBND quận, huyện))
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Giáo dục mầm non
Trình tự thực hiện
Bước 1: Công chức phường, xã gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Bước 2: Phòng giáo dục và đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10: Ngày làm việc
Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Trực tuyến 10: Ngày làm việc
Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Dịch vụ bưu chính 10: Ngày làm việc
Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình của UBND các phường, xã. Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao các hồ sơ trình kèm (nếu cần thiết). Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chứcTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công văn cho ý kiến của Phòng giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
135/2018/NĐ-CP Nghị định 135/2018/NĐ-CP 2018-10-04 Chính phủ
46/2017/NĐ-CP Nghị định 46/2017/NĐ-CP 2017-04-21 Chính phủ
13/2015/TT-BGDĐT Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT 2015-06-30
13/2018/TT-BGDĐT Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT 2018-05-30
13/2010/TT-BGDĐT Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. 2010-04-15 Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/VBHN-BGDĐT Ban hành điều lệ trường mầm non 2015-12-24 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42435396