Cơ quan thực hiện

Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên/nhóm sinh viên nghiên cứu, hoàn thiện đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Mã thủ tục 1.010142
Số quyết định 2580/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Hỗ trợ kinh phí cho sinh viên/nhóm sinh viên nghiên cứu, hoàn thiện đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố (mới xây dựng, bổ sung)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện
Bước 1. Sinh viên/nhóm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí hoàn thiện đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố (sau đây gọi là Cuộc thi) về Sở Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Sở KH&CN). Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ kể từ khi có Quyết định phê duyệt danh sách đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi; thời gian kết thúc nhận hồ sơ không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi kết thúc Cuộc thi.
Bước 2. Sở KH&CN tiếp nhận, xem xét hồ sơ
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở KH&CN xem xét hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Sở KH&CN trả hồ sơ và hướng dẫn để sinh viên/nhóm sinh viên hoàn thiện hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sở KH&CN xem xét, thẩm định
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định hỗ trợ: Sở KH&CN có văn bản trả lời, nêu rõ lí do.
- Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, Sở KH&CN thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
Bước 3. Trong khi thủ tục chưa được xây dựng dịch vụ công trực tuyến, Sở KH&CN trả kết quả cho sinh viên/nhóm sinh viên theo một trong các hình thức sau theo yêu cầu của sinh viên/nhóm sinh viên:
- Trả trực tiếp cho sinh viên/nhóm sinh viên tại trực tiếp tại quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Trả kết quả qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích). Kinh phí hỗ trợ được chuyển cho sinh viên/nhóm sinh viên thông qua hình thức chuyển khoản trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20: Ngày

Lệ phí:

0

Nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng - Số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Dịch vụ bưu chính 20: Ngày

Lệ phí:

0

Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị (theo mẫu số 02 tại Phụ lục của Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025). Mau so 02.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt kinh phí hỗ trợ;
Quyết định của Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt kinh phí hỗ trợ;
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
328/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025; 2020-12-09
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26010380