Cơ quan thực hiện

Thủ tục cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện)

Mã thủ tục 1.010378
Số quyết định 2361/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (UBND quận huyện)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua Bảo hiểm y tế, đảm bảo nguyên tắc không cấp trùng thẻ Bảo hiểm y tế, lập danh sách trích ngang đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế gửi Bảo hiểm xã hội quận, huyện.
Bước 4: Bảo hiểm xã hội quận, huyện tiến hành kiểm tra cấp thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Sau khi nhận thẻ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bàn giao thẻ cho UBND cấp xã và UBND cấp xã có trách nhiệm lập danh sách và cấp thẻ cho đối tượng, có chữ ký nhận của đối tượng; trường hợp nhận thay, người nhận thay phải ký và ghi rõ họ và tên của người nhận thay.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15: Ngày làm việc

Lệ phí:

0

Không quá 15 ngày. Cụ thể:
+ Tại UBND cấp huyện: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
+ Tại Bảo hiểm xã hội quận, huyện: 05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển kết quả cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).
Trong thời gian không quá 03 ngày sau khi có kết quả xử lý, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Bảo hiểm xã hội quận, huyện và bàn giao cho UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ Bảo hiểm y tế. Mau 1a-Ban khai ca nhan de nghi huong che do BHYT theo ND 150.2016.ND-CP.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Các loại giấy tờ liên quan đối với cựu chiến binh. Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Xác nhận hoặc đề nghị của UBND phường, xã. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Thẻ Bảo hiểm y tế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Luật 46/2014/QH13 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014-06-13 Quốc Hội
25/2008/QH12 Luật Bảo hiểm y tế 2008-11-14 Quốc Hội
30/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH 2019-12-26
150/2006/NĐ-CP Nghị định 150/2006/NĐ-CP 2006-12-12
10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP Hướng dẫn Nghị định 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành 2007-07-25
157/2016/NĐ-CP Nghị định 157/2016/NĐ-CP 2016-11-24
146/2018/NĐ-CP Nghị định 146/2018/NĐ-CP 2018-10-17
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

38635345