Cơ quan thực hiện

Công bố sử dụng dấu định lượng

Mã thủ tục 2.000212.000.00.00.H17
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2580/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-26
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

1. Đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 02 (hai) ngày làm việc.
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 04 (bốn) ngày làm việc.
2. Đối với hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ:
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 02 (hai) ngày làm việc.
- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày
- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 04 (bốn) ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn.

Cách thức thực hiện

Cơ sở nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:
1. Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn;
2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
3. Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

Điều kiện thực hiện

Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn
1. Đối với cơ sở sản xuất:
- Được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;
- Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông 21/2014/TT-BKHCN.
2. Đối với cơ sở nhập khẩu:
- Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.
- Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Số bộ hồ sơ

01 bản

Kết quả thực hiện

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ 
Cơ sở sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).
Bước 2. Xử lý hồ sơ 
Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ và xem xét, thẩm định theo quy định: 
a) Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Sở KH&CN ban hành văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. 
b) Nếu hồ sơ đúng quy định, Sở KH&CN ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.
Bước 3. Trả kết quả.
Sở KH&CN trả kết quả theo 01 trong các hình thức sau tùy theo yêu cầu của tổ chức/công dân:
- Trả kết quả trực tuyến thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn;
- Trả kết quả trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Gửi kết quả qua đường Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu 1.CBDĐL).
Căn cứ pháp lý

1. Luật Đo lường;
2. Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;
3. Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa;
4. Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25475071