Cơ quan thực hiện

Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Mã thủ tục 2.000632.000.00.00.H17
Lĩnh vực Dạy nghề
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2670/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-10-12
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố có quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Trang thông tin điện tử Sở; gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và xã hội, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm căn cứ tiêu chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn giám đốc và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận.
- Tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ), viết giấy biên nhận hồ sơ và luôn chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp. Đối với hồ sơ được chuyển đến qua đường bưu điện thì bộ phận văn thư Sở có trách nhiệm chuyển lại cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện thủ tục tiếp nhận, luân chuyển, quản lý hồ sơ như hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tiếp;
- Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ đề nghị công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục:
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Phong Dạy nghề tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm và nêu rõ lý do;
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp tham mưu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục:
Bước 2: Căn cứ hồ sơ và đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức hoặc người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục. Trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời và nêu rõ lý.
Bước 3: Sau khi nhận công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục của UBND thành phố Phòng Quản lý giáo dục nghề nghiệp chuyển Quyết định hoặc Công văn trả lời đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân khi đến thời gian hẹn.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Công văn của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận.
2. Biên bản họp của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm.
3. Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận giám đốc trung tâm tự khai.
4. Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
3. Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46858096