Cơ quan thực hiện

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Mã thủ tục 2.001659.000.00.00.H17
Lĩnh vực Đăng ký phương tiện thủy nội địa và phương tiện vui chơi giải trí dưới nước
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2457/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-07-11
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này chưa thể nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Mức trực tuyến 2
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở GTVT-Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng; hoặc qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này;
Bước 2: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý:
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định. Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 10 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT.
2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;
2. Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;
3. Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy, đường sắt.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18425932