Cơ quan thực hiện

Thẩm định hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV do UBND thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

Mã thủ tục 2.001949.000.00.00.H17
Lĩnh vực Lao động - tiền lương - bhxh
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3650/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-11-12
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
12 (mười hai) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Sở Lao động - TB&XH: 7 ngày; UBND thành phố: 5 ngày).
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ - Sở LĐ-TB&XH hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

03 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định xếp hạng của UBND thành phố.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Sở LĐ-TB&XH hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện; 
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ); viết giấy biên nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;
Bước 3: Phòng LĐ-TL-BHXH nghiên cứu nội dung hồ sơ đăng ký xếp hạng công ty của đơn vị. Trường hợp nội dung hồ sơ đăng ký xếp hạng công ty không đúng các quy định của pháp luật lao động thì Phòng LĐ-TL-BHXH tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản hướng dẫn chuyển lại Bộ phận TN&TKQ trả lại đơn vị sửa đổi cho đúng các quy định của pháp luật lao động;
Bước 4: Trường hợp nội dung hồ sơ đăng ký xếp hạng công ty đúng các quy định của pháp luật lao động
- Đối với trường hợp Hồ sơ xếp hạng II, hạng III: Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định hồ sơ đăng ký xếp hạng công ty của doanh nghiệp và báo cáo UBND thành phố ra quyết định xếp hạng; 
- Đối với trường hợp Hồ sơ xếp hạng I: Phòng tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định hồ sơ đăng ký xếp hạng công ty của doanh nghiệp và báo cáo UBND thành phố ra quyết định xếp hạng và gửi hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.
Bước 5: Chuyển Bộ phận TN&TKQ để trả kết quả cho doanh nghiệp.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Công văn đề nghị của doanh nghiệp;
2. Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01); Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03); Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04) (biểu mẫu theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC);
3. Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và Giấy đăng ký kinh doanh;
4. Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
4
Căn cứ pháp lý

1. Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ LĐTBXH - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước.
2. Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
 3. Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36523610