Cơ quan thực hiện

Cấp sửa đổi phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Mã thủ tục 2.002382.000.00.00.H17
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2788/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-03
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân cần sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Cách thức thực hiện

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:
1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
2. Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
3. Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn

Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ

Kết quả thực hiện

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).
Bước 2: Sở KH&CN tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thẩm định thực tế thì sẽ tiến hành thẩm định.
Bước 3: Sở KH&CN trả kết quả (cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) cho tổ chức/cá nhân theo một trong các hình thức sau:
- Trả kết quả trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Trả kết quả cho tổ chức qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (Mẫu 07-II/ATBXHN);
2. Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;
  •  
3. Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;
  •  
4. Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị X-quang do chuyển nhượng.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
2. Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21772399