Cơ quan thực hiện

Thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mã thủ tục DN1.000001
Lĩnh vực Việc làm - an toàn lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ:
  • Ngày hiệu lực:
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn; Sau khi nhận được trả lời kết quả nộp hồ sơ thu hồi giấy phép lao động là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Điều kiện thực hiện

Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.

Số bộ hồ sơ

01 (bộ)

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn.
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo thành phần thì yêu cầu bổ sung hoàn thiện, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì chuyển hồ sơ trực tuyến đến Phòng Việc làm - An toàn lao động. 
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động nghiên cứu hồ sơ theo quy định tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động và chuyển kết quả đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ.
Bước 4: Bộ phận TN&TKQ thông báo cho đơn vị, doanh nghiệp đến nhận kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 5: Đơn vị, doanh nghiệp nhận kết quả (Bản chính văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động) tại Bộ phận TN&TKQ hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản nêu lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được (thì nêu rõ);
2. Giấy phép lao động đã được cấp.

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021).

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46791583