Cơ quan thực hiện

Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

Mã thủ tục DN1.000031
Lĩnh vực Người có công
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2361/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này chưa thể nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Không quá 16 ngày (riêng tại UBND huyện Hòa Vang được cộng thêm 02 ngày). Cụ thể :
1. Tại UBND cấp huyện: 05 ngày; Riêng UBND huyện Hòa Vang: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Lao động - Thương binh và Xã hội  bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
2. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý).
Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.

Mức trực tuyến 2
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

1. Tại UBND cấp huyện: Văn bản đề nghị/xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định hành chính.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân lập bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý;
Bước 4: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký văn bản đề nghị, chuyển Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết;  
Bước 5: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và giao cho công chức cấp xã.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Bản khai cá nhân (mẫu AH1).
2. Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng anh hiệu Anh hùng hoặc bản sao bằng anh hùng (có chứng thực).
  •  
3. Trường hợp Anh hùng đã hy sinh, từ trần mà chưa được hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2) kèm theo biên bản uỷ quyền;
4. Trường hợp công nhận AHLLVT ngoài thành phố Đà Nẵng thì phải có xác nhận chưa giải quyết chế độ trợ cấp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi được công nhận.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH11 ngày 16/7/2012.
2. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;
3. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21815055