Cơ quan thực hiện

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

Mã thủ tục DN1.000032
Lĩnh vực Người có công
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2361/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này chưa thể nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

13 ngày. Riêng tại UBND huyện Hòa Vang được cộng thêm 02 ngày. Cụ thể:
1. Tại UBND cấp huyện: 05 ngày; Riêng UBND huyện Hòa Vang: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
2. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 07 ngày (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ).
Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.

Mức trực tuyến 2
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện

Bản khai có xác nhận hoặc đề nghị của UBND xã, phường nơi cư trú.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

1. Tại UBND cấp huyện: Văn bản đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định hành chính.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân kèm bản sao giấy chứng tử và giấy tờ theo yêu cầu của từng đối tượng, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
Bước 2: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý;
Bước 4: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký văn bản đề nghị, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết;  
Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần (theo mẫu TT1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);
2. Giấy chứng tử (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
  •  
3. Một số giấy tờ có liên quan đến chế độ Bảo hiểm Xã hội (nếu có). Đối với thương binh, bệnh binh có con trên 18 tuổi còn tiếp tục đi học phải có xác nhận của nhà trường;
  •  
4. Bản sao giấy khai sinh, Hộ khẩu (photo);
  •  
5. Xác nhận hoặc đề nghị của UBND phường, xã nơi cư trú;
  •  
6. Trường hợp đề nghị giải quyết cho con trên 18 tuổi bị tàn tật ngoài các giấy tờ trên phải có: Biên bản xác minh của UBND cấp xã, Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH11 ngày 16/7/2012;
2. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;
3. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21816820