Cơ quan thực hiện

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Mã thủ tục DN1.000033
Lĩnh vực Người có công
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2361/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này chưa thể nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc. Trong thời gian không quá 01 ngày kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để thông báo và trả cho UBND phường, xã.

Mức trực tuyến 2
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý;
Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký xác nhận trình UBND cấp huyện giải quyết;  
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận kết quả và giao cho công chức cấp xã.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu TT1);
2. Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp;
  •  
3. Phiếu báo giảm do UBND cấp xã lập;
4. Sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bản gốc);
  •  
5. Bản gốc thẻ Bảo hiểm Y tế.
  •  
* Đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, tuỳ theo từng trường hợp mà kèm theo một trong các bản sao giấy tờ sau đây:
  •  
1. Quyết định trợ cấp 1 lần tù đày tra tấn hoặc kỷ niệm chương;
  •  
2. Quyết định trợ cấp 1 lần hoặc Huân, Huy chương kháng chiến (đối với người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần, không hưởng chế độ BHXH);
  •  
3. Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân).
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH11 ngày 16/7/2012.
2. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;
3. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21818352