Cơ quan thực hiện

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

Mã thủ tục DNG-287240-10580
Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3564/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2015-01-15
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 30 ngày
- Tại UBND thành phố Đà Nẵng: 05 ngày
Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Mô tả Mức phí
Lệ phí Không có
Phí Không
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Cá nhân, tổ chức
Cách thức thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Đến thời gian hẹn, đem biên nhận hồ sơ đến, nộp lệ phí, nhận quyết định.

Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Mẫu đơn, tờ khai
ID Tên mẫu đơn, tờ khai Tải về
236005 Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Mẫu 10)
236004 Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò (Mẫu số 04)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện trả lại giấy phép thì trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp, đồng thời trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND thành phố xem xét cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp lệ phí nhận quyết định.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 420 để được hướng dẫn thêm.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng

1. Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò) (Mẫu số 05);

2. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép;

3. Trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò thì phải có bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò tiếp theo.

 
Căn cứ pháp lý
ID Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu  
122728 Thông tư 45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sảnvà mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản;trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
115624 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
26349 Luật 60/2010/QH12 17/11/2010 Khoáng sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20928664