Cơ quan thực hiện

Xác nhận danh sách thuê bao được hỗ trợ theo chương trình cấp dịch vụ viễn thông công ích 

Mã thủ tục STTTN1C002
Lĩnh vực Bưu chính viễn thông
Thông tin công bố
  • Số QĐ:
  • Ngày hiệu lực:
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
Cách thức thực hiện
Điều kiện thực hiện
Số bộ hồ sơ
Kết quả thực hiện

a) Trường hợp thuê bao di động hàng hải

- Công văn của Sở TT&TT xác nhận danh sách thuê bao được hỗ trợ theo chương trình cấp dịch vụ viễn thông công ích

b) Trường hợp khác

- Văn bản xác nhận danh sách đối tượng được thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
a) Trường hợp thuê bao di động hàng hải - Công văn đề nghị Sở TT&TT xác nhận danh sách thuê bao được hỗ trợ theo chương trình cấp dịch vụ viễn thông công ích
- Bảng danh sách thuê bao được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải theo mẫu 02/DV Phụ biểu 05 Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT
  •  
b) Trường hợp khác - Công văn đề nghị xác nhận danh sách được tài trợ Viễn thông công ích (mẫu NMC.BCVT.02.03)
Căn cứ pháp lý

Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ TT&TT Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20926933