Cơ quan thực hiện

Tích hợp ứng dụng trên Hệ thống eGov

Mã thủ tục STTTN1C009
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Thông tin công bố
  • Số QĐ:
  • Ngày hiệu lực:
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
Mức trực tuyến 4
Lệ phí
Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
Cách thức thực hiện
Điều kiện thực hiện
Số bộ hồ sơ
Kết quả thực hiện

Phê duyệt Giấy đề nghị tích hợp ứng dụng

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghịtích hợp ứng dụng trên Hệ thống QA và Hệ thống eGov(mẫu NMC.CNTT.07.01, ban hành kèm theo Quy chế vận hành, cập nhật, bảo đảm an toàn thông tin Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng)
Căn cứ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21773107