Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
241 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
242 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với công trình xây dựng có nguồn VỐN KHÁC thuộc thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Sở Xây dựng, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
243 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
244 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
245 Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten cồng kềnh 4 Viễn thông và Internet Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
246 Thẩm định và phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không có cấu phần xây dựng 4 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
247 Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
248 Cấp phép thi công các công trình liên quan khác 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
249 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
250 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu) 4 Thủy sản Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Chi tiết
251 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
252 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
253 Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 4 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Chi tiết
254 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 4 Kinh doanh khí UBND quận huyện Chi tiết
255 Cấp lại khi chứng chỉ NĂNG LỰC cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị MẤT hoặc HƯ HỎNG hạng II, hạng III 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
256 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
257 Xem xét cho ý kiến đối với công chức thôi việc 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
258 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
259 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có yêu cầu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; công trình xây dựng nằm trên địa bàn từ hai (02) quận, huyện trở lên; công trình xây dựng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông; công trình xây dựng thuộc Danh mục nhà có giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa phải bảo tồn được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
260 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp 4 Tiền lương UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46857763