Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
341 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
342 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 4 Quản lý hoạt động xây dựng và Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
343 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
344 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
345 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 4 Thú y Chi cục Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng Chi tiết
346 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
347 Cấp trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch 4 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
348 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 4 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
349 Điều động công chức từ sở, quận, huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
350 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
351 Lấy ý kiến chủ trương đầu tư dự án lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin 4 Thẩm định chương trình, dự án, công trình, hạng mục thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
352 Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức (đối với người đã qua thời gian tập sự) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
353 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
354 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
355 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
356 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
357 Đăng ký khai sinh lưu động 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
358 Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
359 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
360 Phê duyệt điều lệ hội 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36213627