Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
341 Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
342 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
343 Cho ý kiến về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
344 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
345 Cung cấp dữ liệu đất đai; Trích lục thửa đất, khu đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
346 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
347 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
348 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
349 Gia hạn Giấy phép cấp nước sinh hoạt 3 Lĩnh vực Quản lý hạ tầng giao thông Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng Chi tiết
350 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
351 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do UBND cấp thành phố Quyết định đầu tư 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
352 Thẩm định thiết kế đối với các công trình sử dụng vốn khác (vốn tư nhân). 3 Xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
353 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
354 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
355 Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
356 Thủ tục xác nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
357 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 3 Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Chi tiết
358 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
359 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 4 Kinh doanh khí UBND quận huyện Chi tiết
360 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18572399