Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
361 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
362 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 4 Hóa chất Sở Công Thương Chi tiết
363 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông. Chi tiết
364 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
365 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật 4 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
366 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
367 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
368 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
369 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
370 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
371 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
372 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng Chi tiết
373 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
374 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
375 Khen thưởng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống 4 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Chi tiết
376 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
377 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
378 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
379 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
380 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18573673