Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
361 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đất đai UBND quận huyện Chi tiết
362 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
363 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
364 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 3 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
365 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
366 Xét duyệt quyết toán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 4 Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính Chi tiết
367 Cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
368 Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
369 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật 4 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
370 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
371 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước UBND quận huyện Chi tiết
372 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Chứng thực Phòng Tư pháp cấp huyện Chi tiết
373 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
374 Thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất/một phần dự án/quyền sử dụng đất 4 Đất đai Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
375 Thủ tục giải quyết hỗ trợ tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
376 Xóa đăng ký tàu cá 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
377 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông. Chi tiết
378 Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
379 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
380 Phê duyệt điều lệ hội 4 Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46858868