Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
361 Quyết định điều chuyển tài sản công 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
362 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
363 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng đối với dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đơn vị trực thuộc Sở quản lý 4 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
364 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
365 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng 4 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
366 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông. Chi tiết
367 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
368 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
369 Đăng ký kết hôn lưu động 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
370 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 4 Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
371 Khen thưởng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống 4 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Chi tiết
372 Xét duyệt quyết toán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 4 Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính Chi tiết
373 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
374 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) 4 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
375 Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án) 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
376 Cho ý kiến về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
377 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 4 Vận tải thủy nội địa, quản lý phương tiện Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
378 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
379 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 4 Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
380 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36215063