Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
381 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 2 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
382 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 3 An toàn thực phẩm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
383 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
384 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
385 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
386 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 4 Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
387 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
388 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
389 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
390 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
391 Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
392 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
393 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 3 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
394 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 4 Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
395 Cấp mới Giấy phép lái xe 2 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
396 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
397 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Chi tiết
398 Chuyển ngạch và xếp lương do thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ (đối với hồ sơ riêng lẻ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
399 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
400 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18424662