Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
401 Chuyển ngạch và xếp lương do thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ (đối với hồ sơ riêng lẻ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
402 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
403 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
404 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
405 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
406 Đăng ký mẫu con dấu mới 3 Đăng ký, quản lý con dấu Công an Đà Nẵng Chi tiết
407 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất 3 Dược Sở Y tế Chi tiết
408 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 4 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
409 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 3 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Chi tiết
410 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư (Trụ sở làm việc; Cơ sở hoạt động sự nghiệp và công trình, vật kiến trúc khác; Xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy; tài sản công khác có giá trị danh mục (gói) mua sắm trên 02 tỷ đồng) 3 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
411 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm A do thành phố quản lý 3 Xây dựng cơ bản Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
412 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông loại hình công lập và tư thục 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
413 Thủ tục cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ 4 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
414 Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND phường xã Chi tiết
415 Thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
416 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
417 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu danh mục đối với đồ chơi trẻ em, máy móc thiết bị 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
418 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 4 Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
419 Trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (Đối với các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư) 4 Quản lý hoạt động xây dựng và Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Giao thông vận tải Chi tiết
420 Xác nhận bảng kê lâm sản 4 Lâm nghiệp Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18831047