Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
441 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác 4 Đào tạo và sát hạch Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
442 Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
443 Cấp trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch 4 Hộ tịch - Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Chi tiết
444 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
445 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
446 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 4 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
447 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
448 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
449 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II 3 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
450 Công nhận điểm du lịch 4 Lữ hành Sở Du lịch Chi tiết
451 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 4 Dich vụ du lịch khác Sở Du lịch Chi tiết
452 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật tư lĩnh vực nông nghiệp 3 Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật tư lĩnh vực nông nghiệp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
453 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
454 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
455 Đăng ký lại khai tử 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
456 Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
457 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
458 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 4 Giám định thương mại Sở Công Thương Chi tiết
459 Đăng ký việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
460 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20924199