Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
561 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
562 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
563 Đăng ký chấp thuận giải thể hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
564 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
565 Đăng ký hoạt động cơ sở in 4 Xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
566 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
567 Đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế, đăng ký kinh doanh bán lẻ thuốc lá 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
568 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
569 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Hộ tịch UBND quận huyện Chi tiết
570 Đăng ký khai thác tuyến 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
571 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 4 Quản lý Cạnh tranh Sở Công Thương Chi tiết
572 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 4 Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Chi tiết
573 Đăng ký thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
574 Đăng ký thành lập hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
575 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
576 Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực (cơ sở phân phối thuốc theo Thông tư 03/2018/TT-BYT) 4 Dược Sở Y tế Chi tiết
577 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
578 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
579 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh 4 Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
580 Giãn tiến độ đầu tư 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25471988