Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1561 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1562 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1563 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1564 Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở y tế 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1565 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D 4 Quản lý trang thiết bị y tế và công trình y tế Sở Y tế Chi tiết
1566 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 4 Y tế Dự phòng Sở Y tế Chi tiết
1567 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác 4 Vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1568 Công bố sử dụng dấu định lượng 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1569 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao UBND phường xã Chi tiết
1570 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1571 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1572 Công nhận khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
1573 Công nhận khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1574 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 4 Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
1575 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
1576 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 4 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
1577 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
1578 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
1579 Đăng ký cho phép hội ở phường, xã tổ chức đại hội (đại hội bất thường) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
1580 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21715537